źudia a niečo viac

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDA NA VYBRALI.SME.SK

Koniec sveta?

         21. 12. 2012


Určite ste to počuli už aj vy, že dňa 21. 12. 2012 bude koniec sveta....!!ja tomu ale tak trochu neverím, ani vy určite nie,ale mám o tom pochybnosti, pretože niektoré fakta tomu nasvedčujú , nie nechcem predbieha ani vás straši,aj mnohí vedci to predpovedali, vežmi by ma zaujímal vᚠnázor na toto!

Ja viem, že trepem hlúposti, ale treba sa aj o toto zaujíma, aj ked to nemusí by pravda, alebo áno...?!

Svetoznáma jasnovidka Vanga okrem iných predpovedala smr princezny Diany a teroristický útok na Svetové obchodné centrum 11. septembra.

Jasnovidka Vanga

Bulharská jasnovidka tvrdí, že svet v roku 2010 zasiahne III. svetová vojna! (Foto: Internet)

Proroctvá sa našli až po jej smrti. Globálny konflikt údajne začne pokusom o atentát. Ďalšou príčinou vojny majú by boje v Indii.

Vízie slepej bulharskej veštice prezývanej „Vanga“ vystrašili celý svet. Svetoznáma jasnovidka, ktorá predpovedala smr princezny Diany ale aj teroristický útok na Svetové obchodné centrum 11. septembra prehlásila, že v roku 2010 nás čaká tretia svetová vojna. Keď boli jej veštby už tožkokrát pravdivé, bude ma pravdu aj teraz. Naozaj môžeme očakáva masové vraždenie, ktoré privedie žudstvo na pokraj vyhynutia?

Vanga, vlastným menom Vangelina Oandeva Dimitrova (* 3. október 1911 Strumica, Macedónsko – † 11. august 1996 Petrich, Bulharsko), bola bulharská nevidiaca veštkyňa, ktorá tiež predpovedala zánik ponorky Kursk, pád Sovietskeho zväzu, katastrofu Černobyžu a podobne.

Jasnovidka Vanga

Vanga predpovedala aj smr princezny Diany, teroristický útok z 11. septembra a mnoho iných. (Foto: Internet)

Pravdou je, že počas socializmu sa tešila úcte najvyšších straníckych predstavitežov, čo bolo v rozpore s ich materialistickým svetonázorom. Vanga sa tešila vežkej obžube aj bulharskí straníci, ktorí si od nej nechali vešti napríklad výsledky volieb. Bola oficiálnou štátnou veštkyňou, za čo dokonca poberala riadny plat. Vedecký inštitút, ktorý pred rokmi skúmal jej predpovede jej priznal úspešnos takmer osemdesiatich percent!

Ako je to vôbec možné? Údajne v rannom detstve prežila silnú búrku, pri ktorej prišla o zrak, ale zároveň nadobudla veštecké schopnosti. Mnohé jej veštby nebudili svojho času vežkú dôveru.

Tak napríklad o Kursku povedala: Kursk zatopí voda a nikto neprežije. Mnohí si mysleli, že má na mysli mesto Kursk a vysmievali sa tejto veštbe. Takže rovnako ako u Nostradama sa samotná veštba dá úplne objasni až po danej udalosti.

Hoci Vanga priniesla proroctvá až do roku 5078 (źudstvo opustí hranice vesmíru) - kedy žudstvo prejde zásadnými zmenami, začne osídlova okolité planéty, prekoná niekožko vojen, zmení sa vnímanie sveta, dokážeme komunikova s Bohom – prinášame vám jej proroctvá na najbližších 91 rokov. Pozrite si čo nás možno čaká a neminie.

ČO PREPOVEDALA VANGA:

-          2010: III. svetová vojna začne v novembri 2010 a skončí v októbri 2014. Začne ako obvykle, konvenčne, neskôr sa ale v boji použijú jadrové a chemické zbrane. Moslimovia zaútočia na Európanov s chemickými zbraňami.

-          2014: Väčšina žudí trpí rakovinou kože a inými kožnými ochoreniami v dôsledku chemickej vojny.

-          2016: Európa bude takmer prázdna.

-          2023: Dôjde k menšej zmene v zemskej obežnej dráhe.

-          2033: Polárny žad sa roztápa. Stúpajú hladiny oceánov.

-          2043: Svetová ekonomika prosperuje. V Európe vládnu moslimovia.

-          2046: Každé telo (orgán) môže by vyrobené (klonované). Výmena časti tiel je najlepším spôsobom liečby.

-          2066: Pri útoku na moslimský Rím, USA použijú nový druh zbrane – klímu. Prudké ochladenie (okamžitý mráz).

-          2076: – Beztriedna spoločnos – komunizmus.

-          2084: – Obnova prírody.

-          2088: – Nová choroba – starnutie za pár sekúnd.

-          2097: – Choroba rýchleho starnutia je porazená.

-          2100: – Umelé slnko osvetžuje odvrátenú stranu Zeme.

bomba_atomova 

Pragmatické teórie filozofie hovoria, že to , čomu veríme, lebo je to pre nás dobré, ešte nemusí by pravda, prípadne môže by pravda ale uveri tomu nemusí by pre nás dobré....

Realita alebo mýtus ?
Blíži sa rok 2012 a tým aj množiace sa informácie o „konci sveta“. Už nielen z ezoterických kruhov, ale aj geofyzici, astrofyzici a historici hžadajú súvislosti v dejinách. Niektoré proroctvá hovoria o apokalypse . O tom, že zemská os sa posunie, sever sa stane juhom, tam, kde je teraz púš bude voda a namiesto oceánu bude pevnina. Planéta Zem sa premení na takú, aká bola a bude slúži k tomu, čomu mala slúži, kráse, láske, radosti a harmónii.

Sú to len pútavé historky alebo aj niečo viac ?
Všetky tieto bádania majú niečo spoločné.Hžadajú totiž to isté. Pravdu, alebo ak chcete, pochopenie vznikajúcich problémov Zeme. Neustále zmeny počasia, hurikány, povodne atď. už nikoho nenechajú na pochybách, že sa niečo deje. Prečo nás to straší? Možno aj preto, že pre človeka bolo vždy jednoduchšie pátra v dejinách. Pre nᚠmaterialistický svet je minulos pochopitežná, dokonca až hmatatežná a vysvetlitežná. Myšlienky na budúcnos, ktoré nevieme predvída, lebo sú mimo nášho materialistického chápania, sú pre nás desivé. Práve teraz prichádzame o takúto „istotu“. Málokto si uvedomoval, že na ktorejkožvek planéte, rovnako aj na Zemi, jedinou istotou bolo, že nič nie je isté.

Vznik a zánik
Vesmír a planéty nie sú statické, teda fakt, že jedinou istotou je to, že sa všetko mení, je aj tu pravdou. Hviezdy vznikajú a zanikajú. S úžasom sledujeme zrod a zánik hviezd v teleskopoch, jasáme od radosti z krásy a pritom nás ani len nenapadne myšlienka, že sedíme na podobnej planéte. Táto planéta sa zrodila a bude aj zanika. Osud našej galaxie je už dnes spečatený. Mliečna cesta smeruje k obrovskej zrážke. Podža výpočtov na nás smeruje rýchlosou 120 km za sekundu susedná galaxia, M31 Andromeda. Len si na to počkáme tak 5 miliárd rokov.
Iba my, žudia, sme ochotní veri tomu, že planéta Zem ostane na večné veky nemenná. Pragmatické teórie filozofie hovoria, že to, čomu veríme, lebo je to pre nás dobré, ešte nemusí by pravda... Myslíme si, že minulos poznáme, a preto nás desí budúcnos.

Astronómia – geofyzika
Geofyzici a astrofyzici tvrdia, že v roku 2012 Zem prejde do procesu magnetického prepožovania. Naposledy vraj k tomu došlo pred miliónmi rokov, vtedy, keď zo zemského povrchu zmizli dinosaury.
Astrológovia tvrdia, že pri každom tranzite Venuše v dejinách žudstva, vždy nastal vežký zlom vo vedomí žudí. Posledný takýto tranzit bol dňa 8.júla 2004. Dokonca aj podža indického avatara je tento deň bodom začatia nového, zlatého veku.
Ďalší takýto tranzit očakávame 6. júna 2012. Bude zatienenie Slnka a tranzitujúca Venuša prejde akoby cez Slnko.

Mayovia- Mayský kalendár
Mayovia zanechali pre nás nesmierne kultúrne bohatstvo. Tisícky pyramíd, observatóriá a povestný kalendár. Tieto kalendáre vykazovali nesmiernu presnos. Kalendár, o ktorom je reč, odkazuje na predošlé roky. Riadi sa cyklom Plejád. Ich predpovede sa podža legiend vždy splnili. Ako aj predpovedaný návrat vežkého predka Mayov, ktorý priletí ako motýž. Podža legendy to bol deň 21.apríl 1519, keď sa Hernando Cortés priblížil k pobrežiu na lodiach, pripomínajúcich motýle. Najznámejší odborník na mayské dejiny je profesor C. Barriosa (člen rady starších Mayov), antropológ a historik, ktorý tvrdí, že zmeny už prebiehajú od 16. augusta 1987. Pre domorodcov je to bod začatia harmonického zblíženia. To, čo sa začalo, eskaluje v roku 2007. Táto eskalácia, tento prerod je sprevádzaný vežkou deštrukciou, zemetraseniami, sopečnými výbuchmi, hurikánmi, tornádami. Je to počiatok novej éry, označený bodom, v ktorom Slnko prekríži galaktický rovník a Zem sa postaví na čiaru s centrom Galaxie. Pri svojom východe bude po 26 000 rokov v konjunkcii Mliečnej dráhy a roviny ekliptiky, čo je na oblohe charakterizované vežkým krížom z hviezd a planét. Podža mayských starších, žudstvo sa zachová, ale bude iné.
Po skončení harmonizácií nastane poriadok. Dokonca mayskí strážcovia pozerajú na deň 21.12.2012 ako na deň znovuzrodenia.
A to nastane dňom 21.12.2012, na úplnom konci mayského kalendára.
(Zdroj: Earthchanges.com).
Podža rôznych astrofyzických teórií tie 26 000 ročné cykly nie sú len podža výpočtov Mayov. Spôsobuje to dlhodobý periodický pohyb zemskej osi okolo pólu ekliptiky. Je to posun jarného bodu jednotlivými znameniami. Ukončený okruh teda vystrieda všetky znamenia. V jednom znamení Zem ostáva 2160 rokov. Astrológovia to poznajú ako Platónsky rok.

Je rok 2012 koniec sveta?
Podža Mareka, medzi galaxiami existujú obrovské magnetické rieky s mohutným prietokom, ktoré energeticky ovplyvňujú všetko, čo im stojí v ceste. Sú to hviezdy so svojimi planétami, ako aj životom na nich. Obrazne povedané, ak sa mení smer prúdenia týchto riek, sú v priebehu mnohých tisícročí postupne zasiahnuté magnetickými záplavami hviezdy galaxií.
Naša galaxia tvorí galaktické súostrovie s Magellanovými oblakmi, medzi ktorými prúdia magnetické rieky. Jedna rieka sa práve vlieva aj do našej heliosféry. Je to, ako by sa rieka postupne vylievala zo svojho koryta a spôsobovala by postupne záplavy a to od r. 2001. Od tohto dátumu sledujeme abnormalitu v slnečnej aktivite. V roku 2012 sa ustáli hladina tejto magnetickej rieky.
Najvýznamnejšie táto magnetická rieka pôsobí v pólových oblastiach planét, kde je stupeň oteplenia rýchlejší, čo znamená topenie žadovcov. Magnetická rieka ovplyvňuje aj zemské jadro. Vznikne vežká trhlina, následkom čoho budú vežké záplavy na západnom pobreží Európy a Afriky ako aj na východnom pobreží oboch amerických kontinentov, pričom sa objavia atmosférické poruchy. Tornáda a zemetrasenia sa objavia aj tam, kde sa predtým neobjavovali. Mení sa smer golfského prúdu. Európa sa stane oblačnou a daždivou, sever Afriky bude úrodnejší, to spôsobí migráciu žudí z Európy do týchto miest. Južnejšie časti Afriky postihnú suchá, choroby a hladomor, Austrália bude pod stálym teplým fénom, takže sa celá stane neobývatežnou. Stredné, južné Čechy a Morava budú postihované záplavami, tak isto aj Slovensko nevynímajúc.

Koniec neznamená koniec ?
Nárast magnetických hodnôt a zmena rezonancie magnetickej hmoty zasiahnu do žudskej psychiky ako aj do funkčnosti žudského organizmu fatálne. Zosilnia schopnosti žudí v oblasti predstavivosti. Keďže človek má v sebe priveža strachu, obavy, úzkosti, zloby, hnevu, nenávisti, agresívnosti a žiarlivosti, tak tvorí aj tomu podobné obrazy. Svoju predstavivos nebude schopný odlíši od reality. Stavy, ktoré sme úspešne zvládali aj vďaka nášmu kultúrnemu dedičstvu a socializácii,by sa teraz mohli dosta na povrch.

2012 ako nádej
Starí Gréci nás považovali za bytosti, ktoré sa od ostatných tvorov odlišujú schopnosou myslie. Myslie, kým ostatné tvory majú iba schopnos pociova a adaptova sa na svoje prostredie. Podža filozofa Dewaya sa od ostatných živočíchov neodlišujeme tým, že myslíme, ale tým, že na rozdiel od nich, sa dokážeme adaptova na čoraz zložitejšie a komplexnejšie prostredie, dokážeme rozširova svoj obzor.

Možno, že to je naša nádej ...http://lh3.ggpht.com/_ruPQii_BQxw/RoGKamzPWtI/AAAAAAAAAA4/lL3muTr0ZtI/Miska+narodky060.JPGhttp://projectlegacy.files.wordpress.com/2008/11/apocalypse4.jpg


ČO SPôSOBÍ KONIEC SVETA???????
Túto otázku si kladie verejnos aj odborníci, ktorí sa tejto téme venujú. Hrozivá pravda je tá, že koniec sveta môže nasta takmer hocikedy. Nebezpečenstvo zániku sveta je naozaj blízko. Bojíte sa konca sveta? Podža odborníkov sú tu štyri varianty, ako by k tomu mohlo prís a všetky sú reálne.

Megatsunami alebo keď sa zdvihnú vody oceánu
Na konci roku 2004, keď si žudia vychutnávali Vianoce, v južnej Ázii sa schyžovalo k obrovskej katastrofe. Prívalové vlny tsunami si vtedy vyžiadali asi tristotisíc obetí a ďalšie dva milióny žudí doposiaž trpia absolútnou biedou. Vedci neskôr vyhlásili, že zemetrasenie malo až 9,3 stupňa Richterovej stupnice a bolo druhé najsilnejšie aké v modernej dobe zaznamenali. Zemetrasenie zdvihlo dno oceánu o viac ako 13 metrov, čo vyvolalo obrovské tsunami, ktoré pohltilo tisíce žudí.

Aj keď toto bola obrovská katastrofa, v porovnaní s megatsunami, ktoré nás reálne ohrozuje, sa katastrofa, ktorá by prišla s touto gigantickou vlnou, vymyká všetkým žudským predstavám. Také niečo sme síce ešte nezažili, ale nemyslime si, že nás to nemôže postihnú, pretože v dejinách Zeme sa to už niekožkokrát stalo. História sa, ako vieme, stále opakuje.

Megatsunami však vznikne inak ako „bežné" tsunami. Vznik megatsunami bude pravdepodobne zapríčinené obrovským zosuvom pôdy, a nastane napríklad vtedy, keď sa zosunie značná čas sopečného ostrova. Takéto megatsunami môže by vysoké až jeden kilometer a dĺžka vlny môže dosiahnu až neuveritežných dvesto kilometrov.

V svetových oceánoch je veža sopečných ostrovov, ale asi najväčšia hrozba prichádza z Kanárskych ostrovov, menovite z ostrova La Palma. Na tomto ostrove sa nachádza vulkán Cumbre Vieja, ktorý pri erupcii v roku 1949 spôsobil to, že sa na jednej strane ostrova objavila obrovská trhlina a jeho západná strana sa zosunula do Atlantického oceánu. Pri ďalšej erupcii je tu reálna hrozba, že sa južná čas ostrova zosunie do mora, a tak by mohla vzniknú vlna dlhá až štyridsa kilometrov.

ažko si je také niečo predstavi, keby toto megatsunami bolo vysoké „len" desiatky metrov a dosiahlo by rýchlos až osemsto kilometrov za hodinu. Zatiaž čo obyčajné tsunami sa roztriešti o pobrežie, megatsunami sa valí ďalej po celej dĺžke oceánu a prináša tak obrovskú katastrofu pre všetkých žudí.

Hrozba z vesmíru alebo nᚠosudný asteroid
O asteroidoch ohrozujúcich našu planétu sa už popísalo veža, dočítali ste sa o ňom aj na stránkach nášho magazínu. Dá sa však poveda, že prvý variant súvisí s týmto druhým.

Predstavte si, že asteroid, ktorý je vežký „iba" sto metrov sa rúti rýchlosou 20 tisíc kilometrov za hodinu k našej Zemi. Aká je pravdepodobnos, že spadne na súš? Oceány pokrývajú dve tretiny zemského povrchu, takže je takmer 70-percentná pravdepodobnos, že by asteroid spadol do oceánu. Takýto náraz by vyvolal tiež megatsunami, ktoré by zalialo súš až do vzdialenosti niekožko desiatok kilometrov do vnútrozemia. To je tá prvá hrozba. Druhá, omnoho väčšia prichádza s asteroidom, ktorý obrovskou rýchlosou narazí na oceánske dno. Čas hornín a prachu by bola vymrštená do atmosféry Zeme a tento materiál by sa rozptýlil a padal by spä na Zem. Pohltil by pritom slnečné žiarenie a nastala by umelá noc. Keby však asteroid narazil na súš, čakalo by na žudí ešte väčšie peklo. Armagedon? Správny výraz. Takéto niečo sa môže sta, pretože sa to už niekožkokrát na Zemi udialo - je tu veža kráterov, ktoré zjazvili našu planétu a svedčia o katastrofách, ktoré sa tu už odohrali.

Dá sa takáto katastrofa odvráti? Možno. Vedci navrhujú veža riešení, ako by sa mohol spozorovaný asteroid zniči. Čo však vtedy, keď asteroid nezachytí žiadne vesmírne monitorovacie zariadenie? Táto otázka zostane zatiaž nezodpovedaná. Odpoveď môžeme dosta hocikedy, pretože vesmírny priestor ukrýva veža hrozieb v podobe asteroidov, ktoré môžu v akýkožvek deň spadnú na našu planétu.

Vírová pandémia alebo inak - keď sa príroda nahnevá
Človek sa niekedy sám nazýva pánom všetkého tvorstva, ale nie je! Príroda je omnoho silnejšia a stále nám to dokazuje, že sa nenechá niči žuďmi donekonečna. Vírová pandémia môže prís z ktorejkožvek časti sveta, pretože vzdialenosti medzi krajinami sú oveža kratšie ako v minulosti. V hocijakej krajine môže vyčíňa epidémia, nakazený človek nastúpi do lietadla, a ani nevie ako a vírus sa rozšíri ďalej.

Aké vírusy sú najnebezpečnejšie? Možno budete poniektorí prekvapení, ale vírus chrípky sa zaraďuje medzi tie, ktoré môžu vyvola pandémiu. Vírus chrípky môže napadnú žudí i zvieratá. Poznáme tri typy vírusov chrípky, ale vírus typu A sa neobjavuje len u žudí, ale aj u ďalších cicavcov a vtákov, vežmi rýchlo mutuje a je teda najnebezpečnejší.

V súčasnosti je žudstvo ohrozené novým chrípkovým vírusom typu A. Poznáme ho všetci pod názvom vtáčia chrípka alebo H5N1. Nebol zatiaž dokázaný prenos z človeka na človeka, ale aj to sa podža odborníkov môže sta. V takom prípade by nastalo vežké nebezpečenstvo pre žudskú populáciu.

Pandémia chrípky tu už bola v roku 1918 a dostala prívlastok španielska. Vtedy tomuto vírusu podžahlo štyridsa miliónov žudí. Po osemnástich mesiacoch však zmizla rovnako rýchlo, ako sa objavila. Pôvod vírusu španielskej chrípky už podža vedcov dnes nerozlúštime, ale hrozba trvá aj z tohto vírusu. V našej populácii sa totiž stále nachádza, ale našastie žudia proti nemu majú vytvorené protilátky. Nebezpečenstvo by nastalo vtedy, keby tento vírus nejako zmutoval.

Odborníci sú presvedčení, že hrozba ďalšej pandémie je vežmi reálna, pretože pandémie sa cyklicky opakujú. Vežké nebezpečenstvo tu však je aj kvôli tomu, že protipandemické opatrenia realizuje len štyridsa krajín, čo je vežmi málo. Musíme teda veri, že sa žudstvo s ďalšou pandémiou vysporiada, prípadne nám záchranné koleso hodí naša chátrajúca príroda.

Čierna diera alebo umelý vesmír pod zemou
Teraz si poviete, čo to je za hlúpos, ale nemusí tomu tak by. Vedci chcú odhali ako a prečo vesmír vznikol a k tomuto ciežu im má poslúži urýchžovač častíc. V urýchžovači budú do seba takmer v rýchlosti svetla naráža protóny a vedci sa chcú pokúsi vytvori podmienky, ktoré tu boli pri počiatku vzniku vesmíru - teda pri Vežkom tresku. Vládnu tu však obavy, že uvožnená energia, ktorá pri týchto pokusoch vznikne môže zniči celú našu planétu. Prečo?

Niektorí vedci si myslia, že by v urýchžovači častíc mohli vzniknú miniatúrne čierne diery. Čierna diera je jedna z najničivejších síl vo vesmíre, ktorá ma takú vežkú príažlivú silu, že z nej nemôže nič uniknú, dokonca ani svetlo. Nenávratne pohltí všetko, čo sa ocitne v jej blízkosti. Prvý urýchžovač častíc dali v roku 2000 do prevádzky Američania, ale obavy vedcov sa vtedy nepotvrdili.

Koncom augusta sa spustí na švajčiarsko-francúzskom pohraničí pri Ženeve najvýkonnejší urýchžovač častíc na Zemi. Vybudovala ho výskumná organizácia CERN, nachádza sa sto metrov pod zemou a má obvod 27 kilometrov. Niektorí vedci vypočítali, že by sa mohla v takomto urýchžovači vyvinú nová častica, ktorú nazvali strangelet.

Táto častice má by miliónkrát ažšia ako zlato a mala by ma gravitačnú silu, ktorej nemôže nič vzdorova. Čiže všetkého, čoho sa strangelet dotkne sa mení na strangelet. Začne sa zväčšova a pohlcova všetky atómy v okolí až pohltí úplne všetko - teda celú našu Zem.

Podža dvadsiatich nezávislých expertov z CERN-u, Kalifornskej univerzity a ruského Ústavu pre jadrový dozor ktorí sa zhodli na bezpečnosti urýchžovača častíc, by sa také niečo nemalo sta. Nemalo ...

Tak toto sú štyri varianty ako by mohol nasta koniec sveta. Možno si myslíte, že žiaden z nich sa nenaplní, alebo aspoň v to dúfate. Ak to však nebude ani jeden z týchto štyroch variantov, je tu ešte jeden - žudia alebo ich bezohžadnos k prírode. Potom už nemusíme čaka, že príroda nám hodí záchranné koleso, ako tomu bolo doteraz, ale úplne nás potopí. Tak ako všetko vzniklo z Vežkého tresku, tak všetko aj Vežký tresk pohltí.

AKO VZNIKOL SVET Z NIČOHO

V tomto článku bude vecne podané vysvetlenie, ako vznikol hmotný svet z „ničoho“. Tým ničím je tu myslené vákuum, vzduchoprázdno, „nič“ po hmotnej stránke, lebo v skutočnosti niečo z ničoho vzniknú nemôže; rovnako ako ani nič nemôže zaniknú, ale sa môže iba transformova, zmeni do inej podoby. Ostatne, o tom hovorí zákon zachovania energie, ktorý je všeobecne známy a uznávaný ako vedcami „materialistami“, tak i „duchovedcami“.

Skôr než prikročíme k samotnej otázke, ako vznikla hmota tam, kde nič hmotné predtým neexistovalo, skúsime sa pozrie na zdanlivo bezvýznamnú otázku, ktorú si žudia kladú pre zábavu bez toho, aby na ňu skúsili nájs odpoveď: „Čo bolo skôr, sliepka alebo vajce?“ Možno sa vám teraz zdá, že v tomto článku pôjde o zábavu, ale ubezpečujem vás, že sa budeme zaobera predmetom vzniku hmoty úplne vážne.

Ak si uvedomíte, že život sa postupne vyvinul z jednobunkových organizmov, máte odpoveď na otázku, čo vzniklo skôr. Vajce i sliepka totiž vznikali spolu. Ako v počiatkoch vznikal „nový“ život delením, tak sa to deje i dnes. Vajce je vlastne čas sliepky, ktorá sa od nej oddelila, podobne, ako v prípade jednobunkových organizmov prvokov. Zvieratá sú však mnohobunkové, ďaleko vyvinutejšie organizmy, u ktorých prebieha zrod nového života zložitejšie, ale v princípe ide o úplne ten istý proces delenia.

Po zdanlivom odbočení od témy vzniku hmoty sme sa dostali k deleniu. A práve to má vo vzniku hmoty vežký význam, lebo ak máme hovori o hmote všeobecne, musíme poveda, že hmota každého druhu sa skladá z úplne rovnakých častíc, ktoré sú energeticky rozdelené na kladné protóny a záporné elektróny.

Ak nachádzame delenie na opačné polarity v hlavných stavebných časticiach atómov, musíme ho nájs potom aj vo všetkom, čo je z nich vytvorené, podobne ako princíp delenia jednobunkových organizmov vo všetkých následne vzniknutých organizmoch, ktoré na zemi existujú. Preto nachádzame každú vlastnos hmoty rozdelenú v protikladoch: tvrdé - mäkké, horúce - studené, svetlé - tmavé...

Ak hovoríme o kladne nabitých protónoch a záporne nabitých elektrónoch, hovoríme ešte stále o energii a nie o hmote. Hmotné častice - neutróny - totiž vznikajú práve pôsobením kladných a záporných častíc, ktoré akoby svojím rozdelením pôvodnej jednoty roztiahli prázdno do dvoch strán, na kladnú a zápornú energiu.

Všetky častice atómu neustále vznikajú a zanikajú a rovnako tak vzniká a zaniká aj hmota, ktorá nie je až taká pevná a nemenná, ako sa nám to na prvý pohžad zdá (viac sa o tom dočítate v článku Hmota nie je až tak hmotná, pozn. redakcie.) Nechcem vás tu ale zasypáva zložitými vysvetleniami, preto by som rád pokračoval jednoduchším spôsobom a vysvetlil vznik hmoty „z ničoho“ na nejakom jednoduchom príklade. Predpokladám, že poznáte zákon akcie a reakcie. Ak náhodou nie, tak si predstavte dve proti sebe tlačiace sily. Ak by jedna z nich bola väčšia, posúvala by objektom, na ktorý by obe pôsobili. Ak by ale boli obe sily rovnaké, vtedy by žiadna „nepretlačila“ tú druhú a predmet by bol v relatívnom pokoji, bez pohybu. To je stav podobný stavu hmoty pred jej vznikom.

A teraz ten sžúbený príklad, na ktorom si „po lopate“ ukážeme, ako mohla vzniknú hmota vo vzduchoprázdne, teda tam, kde nemala vlastne z čoho vzniknú. Najskôr trochu teórie. Možno si pamätáte slovo sínusoida, ktoré pomenúva krivku zobrazujúcu striedavé napätie, ktoré je raz kladné a potom zase záporné. Takéto striedavé vlnenie sa dá prirovna vlneniu plechu, ktorým by ste rýchlo pohybovali z neutrálnej polohy striedavo dopredu (do kladnej polohy) a dozadu (zápornej polohy), čím by ste vytvorili zvuk.

V dnešnej dobe sa používa na odrušenie hluku z diažníc vo vežkomestách vežmi zaujímavý spôsob. Hluk áut sa sníma mikrofónmi, zosilňuje sa a vysiela z reproduktorových sústav v smere k mestu. Možno si poviete, že takto sa môže narobi iba ešte väčší hluk, ale táto metóda odrušenia hluku premávky naozaj funguje. Ako je to možné? Zvuk z reproduktorov sa totiž vysiela v presne opačnej vlne. Kým je hluk z cesty v plusovej vlne, zvuk z reproduktorov sa vysiela v opačnej, mínusovej vlne, a keď je hluk cestnej premávky v mínusovej vlne, zvuk z reproduktorov je zase v presne rovnakej, ale kladnej vlne. Kladné vlny sa tak pretláčajú so zápornými a stoja proti sebe. Výsledok? Ticho. Samozrejme nie absolútne, ale napriek tomu má táto metóda vysokú účinnos. Je to podobné, ako keby ste vlnili plech a niekto by vždy postavil rovnakú silu proti sile, ktorou by ste plechom pohybovali. Výsledkom by bolo, že by plech stál a ani by sa nepohol - a teda ani nevydával žiadny zvuk. A presne to je to, čo sa deje pri odhlučňovaní cestnej premávky - proti jednej sile staviame silu opačnú.

Rovnakým, ale obráteným spôsobom vzniká vo vzduchoprázne hmota, pri čom sa rozdelí prázdno na kladnú a zápornú čas, a v tom energetickom pnutí sa vytvorí hmota. Samozrejme, k tomu všetkému je potrebná energia, ktorá vznik hmoty umožňuje. Niečo nemôže vzniknú z ničoho, a teda aj energia vzniku hmoty má za sebou Zdroj, z ktorého pochádza. Ide teda o premenu, transformáciu podobnú vzniku zvuku z pohybu plechu (alebo membrány reproduktoru, princíp je rovnaký). Aj v tomto prípade bolo najskôr zvukové prázdno a až premenou energie pohybu vznikol zvuk.

Naše zmysly sú schopné vníma iba to, čo je rovnakého druhu, teda hmotné predmety. To, že nimi nie sme schopní vníma energiu, ktorá sa premieňa na hmotu, ale neznamená, že tá energia neexistuje. Veď napríklad svetlo (ktoré sa odráža z povrchu hmoty) vnímame iba vo vežmi obmedzenom rozsahu (400 až 700 nm) a nie sme schopní vidie už ani ultrafialové (360 nm) a infračervené žiarenie (760 nm). Podobné obmedzenie je aj u sluchu (20 - 20000 Hz) a nie sme schopní poču vysielanie rádia alebo televízie, kým ho netransformujeme do nám vnímatežného rozsahu - k čomu vlastne slúžia rádiové a televízne prijímače.

Teda zdanlivé nič, z ktorého hmota vzniká, nie je ničím, ale pre nás iba neviditežným a nepočutežným vyžarovaním, mimo rozsah našich hmotných zmyslov. Samozrejme, človek má možnos vníma aj vyššie vibrácie, ale nie hmotnými zmyslami. Duchovné schopnosti vnímania má však väčšina žudí zakrpatené, lebo ich nerozvíjala.

Rovnako ako energia, z ktorej vzniká hmota, tak aj vnútorná podstata človeka je tvorená z vyššej, duchovnej energie. Hmota tvorí tejto energii iba akýsi hmotne viditežný obal. Duchovné preto môže pre svoju vyššiu silu vyžarovania pôsobi na nižšie energie, ku ktorým patrí aj hmota, a môže ju ovláda. Aby ste si nemysleli, že si vymýšžam, pozrite sa, že i vy sami bežne svojou duchovnou silou pôsobíte na hmotu a ovládate ju. Napríklad, keď sa chcete napi, ruka vám sama priloží pohár k ústam a dá vám napi. Alebo keď chcete niekam ís, či musíte rozmýšža, ako zdvíhate nohy, alebo ovláda nejaký sval, či koordinova funkcie miliónov buniek, bez ktorých spoluúčasti by ste neurobili ani krok? Nie, lebo vy „iba“ chcete duchom, a toto chcenie pôsobí na hmotu.

źudia, ktorí došli v nejakej oblasti života k dokonalosti, hovorili, že všetko sa deje samo. Maliar hovorí, že obraz sa mažuje sám, muzikant vie, že mu ruky hrajú samé, bežec cíti, ako nebeží on... Všetci, ktorí došli k takému poznaniu, svojimi slovami chceli vyjadri iba jednoduchú skutočnos, že oni nie sú hmotou, ale niečím za hmotou, čo ju ovláda. Muzikant nehrá rukami, ale iba preciuje hudbu v sebe a ruky hrajú samé to, čo on preciuje duchom; maliar sa iba pozerá na obrazy, ktoré vníma svojím duchom, a jeho vízia sa pred ním utvára do viditežných tvarov a prenáša do hmotne viditežnej podoby pohybmi štetca; bežec prekonáva v duchovnom boji svoju žudskú slabos, kým v telesnej rovine ako v tranze telo beží podža jeho vnútornej dispozície...

Takže nakoniec ďaleko zaujímavejšou otázkou, ako „čo vzniklo skôr“, alebo „ako to vzniklo“, je otázka, „prečo to vzniklo“ a hlavne, aké v tom všetkom má človek miesto. Lebo iba ak bude človek vedie „prečo“, až potom bude môc správne využíva duchovnú silu, ktorá mu bola zverená.http://img2.atlas.sk/images/gallery/370/386111.jpghttp://www.oskole.sk/images/evol6.jpg

Zaujíma ma vᚠnázor!Prosím diskutujte....!

Koniec sveta? | stály odkaz

Komentáre

 1. Uvidime...
  aj okolo roku 1999 sa toho napisalo a tiez tam boli predpovede aj od takeho velikana ako je Nostradama, a nic....
  I ked ten rok 2012 je velmi zaujimavy a najma veci ktore sa prave deju(ako financna kriza, tiez posledny papez podla Malachiasa....),avsak ,opakujem takych koncov uz bolo....Ak 21.12.2012 sa nic neudeje , co je najviac pravdepodobne, ta si myslim, ze to bude definitivny koniec vsetkych konspiracii ohladom konca sveta.....
  publikované: 21.02.2009 10:06 | autor: Martin (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. Koniec sveta?
  Martin píše: Nostradamus tiež písal...
  Ale nezabudni, že :
  roky sa začali písa nie presne od narodenia Krista, ale rozdiel sa ráta okolo 12 rokov, každý to vysvetžuje inak, veď vedci sú nato, aby spochybňovali všetko , inak by boli neužitoční...
  publikované: 21.02.2009 13:49 | autor: Jožo (e-mail, web, neautorizovaný)
 3. Kde je pravda ?
  Dnes je uz tolko roznych zvesti o konci sveta a kadejakych konspiracnych teorii o vzniku vesmiru , zivota a nevem coho este a hlavne rozne vykladych roznych "vestcov" , ze jeden by si myslel , ze nic s toho sa absolutne nezaklada na pravde a vsetko su to proste iba bachorky a kopa naivnych ludi tomu veri a skoci na to...
  Ak ta Vanga naozaj vedela predpovedat buducnost , tak sa pytam , ako to , ze pred Dianinou smrtou nikde o tom , ze to predpovedala nepadlo jedine slovo ???? alebo taktiez 11.9.2001 .... ona to predpovedala , ooo ano , ale to , ze to predpovedala sa zase zacalo hovorit , ako inak , az po tych udajnych teroristickych utokoch... Viete taky skvely mudry vestec viem byt aj ja.... po tsunami v thajsku viem aj ja povedat ze nikto to predpovedal... preco sa takato informacia nikdy neobjavi na verejnosti pred tym nez sa nieco take stane ?? a k tomu 11.9.2001 , preco som napisal udajnym ?? viete , ono nie je vsetko tak ako to vyzera .... ludia co sleduju dianie a aspon trocha poznaju principy kapitalizmu a celej tej priblblej birokracie tusia ze za tym tak celkom nestali iba teroristi ale sama vlada usa... ano , na prvy dojem v skutku nemyslitelne , ale vieme uz z minulosti ako lahko ty "hore" obetavali nas beznych ludi koli svojim vyssim cielom.... a mozno ste poculi aj o tom , ze budovy WTC spadli akoby boli podminovane... no ono ten pad mozno tak celkom nezavinil naraz lietadla.. skutocna pravda ostane verejnosti navzdy utajena , ale tí prezieraví ju uz davno poznaju...
  publikované: 21.02.2009 18:24 | autor: erik (e-mail, web, neautorizovaný)
 4. blaaa
  vo svytom písme je povedané ..nevieme ani dna ani hodiny kedy bude posledny sud takze ocom. zadny 2012 sa nekona.vie to iba otec a boži syn
  publikované: 23.02.2009 20:28 | autor: adammm (e-mail, web, neautorizovaný)
 5. omyl
  noo niako tomu neverim ale podla mna sa vravii o datume 21.12.2012...a nie 21.12.2009..mozno tam tak malo byt...ale o tom som ani razu nepocula....takze som zostala kus v pomikove:D:D.....ja len tolko
  publikované: 25.02.2009 09:04 | autor: lalala (e-mail, web, neautorizovaný)
 6. SNAŽIVCI píšu a píšu, ale prd vedia...
  ak existuje gravitačné pole diktujúce rotáciu a smer pohybu našej či inej galaxie, tak neexistuje žiadna iná možnos na vznik silnejšieho poža v týchto "riadených" resp. otáčanýc a priahovaných galaxiách.
  Toto čo som ti teraz povedal to je IBA LOGIKA, ale je ďalekonosná a ažkotonážna. Dobré ránko.
  publikované: 27.02.2009 12:58 | autor: kapsikon- (e-mail, web, autorizovaný)
 7. neverím TOMU....
  neverím tomu veď koniec sveta mal by už v roku 1998 a sa stalo vežké hovno.....
  publikované: 22.07.2009 11:52 | autor: Dominik Lacko (e-mail, web, neautorizovaný)
 8. angelote
  je veža vedeckých prác a názorov , ktoré nie sú vožne publikované . dokonca nie sú ani rozširované medzi odborníkmi . sú zamknuté . takže to čo je dostupné dáva len možnosti na polemizovanie , ale nie na uvážené uzávery .
  to čo sa pravidelne opakuje v prírode sa bude opakova , ale príde do úplne iných podmienok . takže sa môže sta , že to čo nastalo pri predchádzajúcom návrate sa teraz vôbec nemusí sta alebo sa stane niečo úplne iné a hlavne neočakávané . nesmieme zabúda , že všetko závisí od kvality žudských nápadov a ich realizácie . žiaden počítač nevydá zo seba viac ako to čo do neho vložíme . každý jeho výsledok je len možnou kombináciou a predpokladom výsledku .
  to či niekto dokáže predpoveda budúcnos alebo nie je otázne . mňa by zaujímali aj také predpovede , ktoré sa nesplnili a hlavne aký je pomer medzi splnenými a nesplnenými proroctvami .
  publikované: 22.07.2009 12:17 | autor: topas234 (e-mail, web, autorizovaný)
 9. h350
  Pomerovo sme na tom stale dobre je mnoho projektov ktore si zasluzia obdiv a mnoho projektov nam ukazalo ako sa da v sekunde vsetko znicit. Vedci zo spolocnosti CERN nam dali milion moznosti pre ktore mozme napriklad aj takto komunikovat. Ja predpovedam velke zmeny - zastavi sa jedna etapa pride nova. Nova v mysleni, v technologiach, v sposobe zivota aky budeme viest. Mate sa na co tesit ;) . Rok 2012 je vyznamny z historickeho, astronomickeho i vedeckeho hladiska.

  S pozdravom H350
  publikované: 26.08.2009 22:49 | autor: blackh350 (e-mail, web, neautorizovaný)
 10. Nedokazana teoria
  Podľa mňa žiadna bytost nemôže nahliadnuť do buducnosťi lebo ak ano tak by to už nebola buducnosť ale minulosť. O minulosťi vieme , lebo su to fakty . To čo bude si určujeme sami našimi rozhodnutiami a nasledkami toho.
  publikované: 06.11.2009 11:27 | autor: Stefi (e-mail, web, neautorizovaný)
 11. Nedokazana teoria
  Podľa mňa žiadna bytost nemôže nahliadnuť do buducnosťi , lebo ak ano tak by to už nebola buducnosť , ale minulosť. O minulosťi vieme , lebo su to fakty . To čo bude si určujeme sami našimi rozhodnutiami a nasledkami toho.
  publikované: 06.11.2009 11:35 | autor: Stefi (e-mail, web, neautorizovaný)
 12. A co si myslite o tej vestici
  ma ona pravdu v tych predpovedievh
  publikované: 10.11.2009 18:46 | autor: Jano (e-mail, web, neautorizovaný)
 13. či bude ma pravdu,
  neviem. Čítala som pred páááár rokmi o nej knihu. Bola to silná osobnos a niečím vyšším bola určite obdarená
  publikované: 10.11.2009 19:23 | autor: vasilisa26 (e-mail, web, autorizovaný)
 14. Blbost
  Hlavne ze ta jasnovidka predpovidala v roku 2012 koniec sveta ale aj predpovidala III. SVetovu vojnu ale ta zacne 2010 a konci 2014 jak moze skoncit 2014 ked koniec sveta nastane podla nej 2012 to je blbost !!!!!!!
  publikované: 25.11.2009 19:21 | autor: Blbost (e-mail, web, neautorizovaný)
 15. konec sveta
  ludia ked budete chodit do kostolov,a budete sa modlievat panne marie...nemusite sa nicoho obavat
  publikované: 05.01.2010 15:29 | autor: lojza (e-mail, web, neautorizovaný)
 16. FATIMSKE POSOLSTVO
  NESMEJTE SA TOMU MOZE TO BYT PRAVDA,ALE VIE TO IBA PANNA MARIA,FATIMSKE POSOLSTVO BUDE NAPLNENE ESTE TO MOZE BYT ZAZEHNANE AK SA OBRATITE K BOHU. ZAZIJETE TANEC SLNKA,KRIZ NA NEBI...ALE KONECNE BUDE NA ZEMI VLADNUT POKOJ,A LUDIA BUDU ZMENENI K LEPSIEMU.NASTANE NOVY ZIVOT ZASVATENY BOHU A PANNE MARII
  publikované: 05.01.2010 15:36 | autor: iNUšqA (e-mail, web, neautorizovaný)
 17. Energia sa nemoze stratit len premenit z jednej formy na druhu
  vsetky tie teorie chcu len vyvolat strach v ludoch...strach je limitujuci...ludia sa menia a tym sa meni aj ich vibracna energia...kazdy sa ma zahladiet do seba...najde tam odpoved...zacnite sa mat radi...a otvorte srdcia radosti a laske...to bude prva zmena vo vas...tym sa zmeni energia celku...lebo aj ked sme kazdy individualita...sme aj celok...takze koniec toho sveta, ktory uz vstci viacmenej citime, ze nas nenaplna sa uz deje kazdym dnom u kazdeho jedneho z nas...tes sa z konca svojho taziveho sveta a tes sa na svoj radostny svet , zacni zit pravdu a lasku v kazdej svojej myslienke, je to cele vzdy o tebe..len TY tvoris svoju realitu...zober za nu plnu zodpovednost...a neocakavaj od druhych, ze oni popracuju na tom, aby si sa ty citil dobre...azzked tvoje srdce bude ciste a plne lasky, budes lasku rozdavat a lasku pritahovat...je to velmi jednoduche...takze teste sa...kazdy den zlepsite, co sa da...a uvidite tie zmeny:)
  publikované: 05.01.2010 18:15 | autor: evelyn (e-mail, web, neautorizovaný)
 18. a tak
  az mi idu zimomriavky, ako hlupo sa niektori ludia stavaju k CERNu a jeho urychlovaci :D vies ty vobec, co je cierna diera? :D... nie, nic take mozne nie je :) ale inak, pekny clanok
  publikované: 06.01.2010 13:12 | autor: Adelaide (e-mail, web, neautorizovaný)
 19. a tak
  az mi idu zimomriavky, ako hlupo sa niektori ludia stavaju k CERNu a jeho urychlovaci :D vies ty vobec, co je cierna diera? :D... nie, nic take mozne nie je :) ale inak, pekny clanok
  publikované: 06.01.2010 13:12 | autor: Adelaide (e-mail, web, neautorizovaný)
 20. Predpovedat buducnost nejde...
  Vsetky proroctva s ktorymi som sa stretol odkryli nejaku udalost az po tom co sa stala.Presne je to tak i v pripade Vangy: O jej proroctvach so vzdy pocul az potom co sa udalost stala.
  Vsetky proroctva (Nostradaus, Zjv.sv.Jana, Edgar Cayce...) su tak nejasne formulovane, ze je len otazka pravdepodobnosti kedy sa stane nejaka udalost na ktoru sa da dane "proroctvo" napasovat.
  Ak mam cosi povazovat za proroctvo prosim presny datum (aspon na den) a aspon priblizny popis udalozt. Proroctva typu "az velka armada prekroci rieku na severe, zanikne velke kralovstvo" si strcte niekam....
  publikované: 08.01.2010 17:28 | autor: belphegor (e-mail, web, neautorizovaný)
 21. bububu
  detičky bojte sa príde bubák a zje vás
  teórii o konci sveta sú staré ako ludstvo.. ale v jednom sa zhodujú:

  1. znamenia sú jasné
  2. každú chvýlu to vypukne

  opakuje sa to kazdych 10 - 15 rokov a este ta to neomrzelo ludstvo?
  zajtra niekolko ludí zalezie pod postel pred prichodom konca, niekolko ludí spácha samovraždu, narodí sa niekolko spasitelov, vypukne nová vojna..
  ani neviem preco na toto reagujem.. asi ma až moc nudíš ludstvo..
  publikované: 08.01.2010 17:56 | autor: iviak (e-mail, web, autorizovaný)
 22. blazni
  ja nesom ziadny super vedec ani neviem kdo ale koniec sveta ma fakt vascinuje nechápem preco tocime na kazdej stránke o tom istom 2012 asteorid... a taketo blbeveci "nechcem hovorit nejaké super fantastické vímisli ako napr. zombies..." vi vsetci (ty co sem pisu o takpom konci sveta : koniec ludi , velky tresk ktory znici vsetko zive na tejto planete) beriete koniec sveta ako malú vec a myslite ze to prezijete a tak si povedzme co ked bude koniec sveta toto : vojna,vírus,chrípka a co ak my sami si prinesieme koniec sveta ja nwm napr. vytvorime nejakeho mutanta co nas zozerie a toho mutanta utvorime z ciernej diery???!!! ste asi trafeny lebo len tocite a tocite a keby koniec sveta prisiel tak by ste nevedely ani hovno viete iba pisat ale nie uvazovat napisete milion koncov svetov a keby sa jeden naplnil tak co teraz vy srabovia????
  publikované: 11.01.2010 16:26 | autor: ... (e-mail, web, neautorizovaný)
 23. ...
  ja nwm preco ale tej predpovedi o tom konci sveta aj verim .. vsetko napoveda k tomu aby sa nieco udialo .. kdesi som citala ze niaky atentat ani by som sa necudovala keby na niekoho vyznamneho zautocia .. a ete k tomu aj kriza ako ja sa tymto politickym veciam nerozumiem .. ale podla mna ma aj vestica pravdu .. co by som bla ale najradsej keby sa jej to tento krat nesplni ... to by sme boli asi vsetci najradsej pretoze po vojne by asi prezilo fakt ze 1 z 1000 ludi a to mozno aj viac ... bolo by to hrozne .. uz len to ked ni tato hovoril co mu dedko hovorieval ked bol v 2. sv. vojne .. a to by nic nebolo ete oproti teraz ... tato by znicila cele ludstvo .. ako niekto kedysi povedal ludia by zacali zit dobou kamennou a mozno to tak aj bude .. ale o tom konci sveta neverim v roku 2012 ano raz pride urcite si myslim ale urcite nie v roku 2012 .. a uz len tie filmy co su na to su uplne hovadiny .. to co astronomovia predpovedaju moze byt pravda ale za par sto rokov a nie teraz ... tak to bol len moj nazor .. :)
  publikované: 12.01.2010 21:32 | autor: verimvto (e-mail, web, neautorizovaný)
 24. co je to pravda?
  uvodom zacnem takto: co je to vobec pravda?..definicia pravdy je kazdeho perspektiva na realitu..viem ze tento komentar nema ziadnu cenu,lebo kto vo svete nema meno,tak asi nema nic,stejne jak zacinal nikola tesla,hovorili mu hlupak atd,a v podstate dodnes zijeme s elektrinou vdaka nemu,lebo vynasiel striedave napetie,a kopu inych ludi mu prebralo produkty ktore vylepsovali,prejdime blizsie k veci,vec je taka,ze kazdy tu ma svoj nazor ...vsetko ma svoju odpoved...ked poznate HAARP->tesla to nazval najprv ako smrtiaci paprsek,kvoli tomu ze tento vynalez dokaze ovladat pocasie cize tajfuny,tornada,tsunami a zemetrasenia,no bohuzial aj mysel cloveka...pri spravnom odrazeni paprsku sa da ovladat ludska mysel bez ohladu nato aby ste to niejako citili,ludsky mozog prima elektromagneticke signali,vsetko co pocujeme usami tzv radio,akykolvek zvuk to je len elektromagneticka premena,existuje jeden vynalez,resp.teras ich je uz niekolko tisic,kde sa da dokazat ze ovladanie mysli elektromagnetickymi vlnami a to tak :v podstate je to mp4 prehravac,namiesto sluchadiel su zakoncenia viazane na nervy cloveka,cize sa to prilozi na spankovu cast s pravej a lavej strany,a vy pocujete normalne hudbu,nevie odkial to ide,lebo to neni klasicky zvuk ale je to pocut,a to naznacuje tomu,haarp a teoria o tom je 100% pravdiva,preco ak nic netaja,tak je zakaz vstupu k haarpu?..ked tu sluzi len na prirodne ucely?...okrem vojenskej jednotky tam nema nikto pristup...mnohi z vas si povedia ako to suvisi s temou?...no normalne,.pointa je ta ista...proste upoznornil som nato ze pomocou harpu sa da celit kazdej katastrofe,harp dokeze vysielat velke mnozstvo energie,ktora siaha az do ionosfery zeme,cize pad asteoridu,sa da stlmit,pri dokonalom vypocte aj znicit...a ktomu aj keby asteorid apophis aj padol,a aj keby sa nepodniklo nic,koniec sveta nebude,apophis je velky 320 metrov,a je tazky 100milionov ton,vaha neni omyl,je tvoreny olovnatym jadrom atd,.cize pri vypocte ,sirku,vysku,dlzku,rychlost,+ludolfovym podielom=1000 MN silou spadne na zem .m*v ....zrzchlenie v atmosfere
  - mz zhorena cast v atmosfere,cize maximalna skoda moze byt na urovni 50 000 km²..to pripada asi tak 9-10 minionov obeti..ale do 2029/2036 technologia stunpe:)
  publikované: 24.10.2011 15:14 | autor: X_Zump_X (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočíta nežahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.">.
 • Create PlaylistPop-out playerDownload music and ringtones
 • ">:-)
  Počet zhliadnutí:
  Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014