Ľudia a niečo viac

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Každý, kto po svete chodí s otvorenými očami, musí pociťovať bolesť za nespravodlivosť a mať výčitky svedomia.

Vraví sa, že každý má svedomie, ale poznám ľudí, ktorí ho nemajú. Svedomie bude človeka prenásledovať po celý jeho život, dokáže aj zabíjať. Tak nerobme veci, ktoré by nás vo vnútri nášho tela zožierali, ak to môžem takto nazvať. Myslím si, že minulosť zničí budúcnosť, jednoducho ťa dobehne, aj keď sa budeš snažiť na minulosť zabudnúť, už je nikdy nevymažeš. Takýto je život, plný lásky, bolesti, utrpenia, radosti, šťastia...SVEDOMIA, či už dobrého alebo zlého. Aké je to nemať svedomie? Na túto otázku nepoznám presnú odpoveď...

Svedomie

 

 

Svedomie je vnútorný hlas v človeku, ktorý nám hovorí, čo je dobré a čo zlé

 . Svedomie môžeme rozdeliť podľa toho, kedy sa ozýva, na predchádzajúce a následné (vyčítavé).

Svedomie hodnotí naše konanie pred skutkom, počas jeho konania, i po vykonaní daného skutku

Ďalej sa rozdeľuje na isté a neisté, bludné, škrupulantské, silné a otupené. Ideálom je dosiahnutie svedomia správneho, ktoré dosiahneme neustálym vychovávaním (spytovaním) svedomia.

 .

Úloha svedomia je udržiavať človeka v mravnej rovnováhe, pomáhať človeku, aby sa nevychýlil a nerobil zlo namiesto dobra

 

Hriech je vedomé (viem o tom) a dobrovoľné (sám to chcem, nikto ma nenúti) porušenie Božieho alebo cirkevného prikázania. : Predchádza naše konanie. Toto svedomie nám nehovorí len či skutok, ktorý sa chystáme urobiť je dobrý, alebo zlý, ale aj varuje, alebo naopak nabáda človeka, aby daný skutok buď vykonal, alebo nevykonal.

 

RÔZNE DRUHY SVEDOMIA

Predchádzajúce

Následné: Vyčítavé, ozýva sa po vykonaní skutku (výčitky svedomia).

Isté: Človek vie isto, čo je správne a čo nie, čo má konať a čo nie.

Neisté: Niekedy sa môže stať, že rozum si je neistý. Potom je neisté i svedomie a vtedy by človek nikdy nemal konať, ak to nie je nutné, ale mal by sa najprv poradiť, poučiť, aby vedel, čo je správne.

Bludné: Niekedy má rozum úplne zlé poznanie – považuje vec zlú za dobrú. Ak niekto nezavinene považuje vec zlú, za dobrú a vykoná ju, nehreší, pretože to nepoznal ako zlo, ale ako dobro.

Hriech totiž pácha iba ten, kto vedome a dobrovoľne poruší Boží príkaz.

Škrupulantské: Je opakom voľného svedomia. Je to prípad ľudí, ktorí aj malé veci považujú za ťažké hriechy, stále sa k ním vracajú a majú pochybnosti o odpustení, preto sa aj opakovane a veľmi často spovedajú z toho istého.

Otupené (voľné): Žiaľ nie každý má svedomie silné. Niekto len ľahostajne mávne rukou a vykoná skutok, ktorý by iný za nič neurobil. Konaním skutkov proti svedomiu ho neustále utlmoval, umlčoval. Ono sa ozývalo, ale stále menej a slabšie.

Správne: Svedomie je potrebné formovať a to najmä tým, že budeme mať dostatočné poznanie o hodnotách a zásadách, ktorými chceme riadiť svoj život. Pri hodnotení skutkov sa totiž naše svedomie obracia najprv na poznanie, čo človek o veci vie, a podľa toho skutok hodnotí.

Aké je to Vaše svedomie?

. Je to Boží hlas v nás, ktorý hodnotí naše konanie. Svedomie je paralelné k vedomiu – teda závisí od poznania (mravné normy najmä Desatoro) a nutne spolupracuje s rozumom.

Svedomie | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.">.
  • Create PlaylistPop-out playerDownload music and ringtones
  • ">:-)
    Počet zhliadnutí:
    Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014